Bergshamrabibliotekets Vänner
är en ideell och politiskt obunden kulturförening
som vill bidra till att utveckla biblioteket och kulturen i Bergshamra.
Bergshamrabibliotekets Vänner (BBV).
ordnar välbesökta författarmöten eller föredrag ungefär en gång i månaden utöver årsmötet och en årlig medlemsfest.
Föreningen driver också bokcirklar (för närvarande 6 st.), som träffas i biblioteket var fjärde vecka lördagsförmiddagar eller vardagskvällar.
Medlemmar får information om kommande aktiviteter via cirka tolv föreningsmeddelanden per år.
Föreningen har återkommande ordnat bokloppis och novelltävlingar för barn och vuxna. Novelltävlingarna för barn har skett i samarbete med Bergshamraskolan.
BBV får kulturbidrag för författarmöten från Solna kommun.
Historik
BBV bildades i maj 2012 efter ett kommunalt beslut om att kraftigt minska öppethållandet på biblioteket i Bergshamra.
Föreningen förde samtal med politiker och tjänstemän i Solna och i slutet av 2012 antog kommunfullmäktige ett förslag från Kulturnämnden att åter hålla biblioteket öppet med personal sex dagar i veckan.
För att visa på betydelsen av ett bibliotek startade BBV en programverksamhet med högläsning och samtal och så småningom också författaraftnar.
Ett år senare införde kommunen Meröppet som innebär att biblioteket är tillgängligt varje dag 08–22 för den som är över 16 år och har undertecknat ett kontrakt med biblioteket.
Idag är biblioteket en upplyst och lättillgänglig
plats som samlar allt fler besökare och låntagare.
Ett riktigt kulturhus!


Bli medlem i Bergshamrabibliotekets Vänner
Varje ny medlem betyder ökad styrka för föreningen. Årsavgift: 100 kr. Föreningen har 2020 cirka 185 medlemmar.

Gör så här:
Skriv Ny medlem, ditt namn, mejladress (eller postadress & postnummer), samt telefonnummer på en pg-inbetalningskupong, (Pg 65 55 68-4), eller betala via Internet med samma uppgifter så blir du medlem.

Styrelse

Ordförande:
Monica Norrman, tel. 070-880 41 84 monicanorrmanc(at)gmail.com

Kassör:
Erik Elvers, tel. 073-852 63 99, erik.elvers@gmail.com

Övriga: Eva Bäckström, Kjell Elenius, Ann-Cathrine Lagercrantz, Kerstin M. Lundberg, Alexander Nilson, Kerstin Rudstedt

10-årsjubileum

Festligt, fullsatt, fenomenalt

Vid 10-årsjubiléet sa kulturborgarrådet P. Edholm  "Jag tycker om Bergshamrabibliotekets Vänner. Det är tre aspekter av det jag gillar - Bergshamra, Biblioteket och Vänner. Bergshamra utmärker sig med en massa föreningar. I Frösunda där vi bor, finns det inga! "
Bergshamra är epicentrum för det ideella engagemanget i Solna. Nyanlända finner ofta ett extra vardagsrum på biblioteket. Biblioteket befrämjar läslusten hos barn/unga. Här finns utrymme för konstutställningar med mera.  Föreningar kan göra bra saker för lokalsamhället, som kommunen inte kan. De är ett komplement. BBV föddes då man var orolig över utvecklingen och lyckades stoppa kommunens planer - och har överlevt.”  /Peter Lamming

LISAS filmade av Eva Bäckstöm