Bergshamrabibliotekets Vänner
är en ideell och politiskt obunden kulturförening
som vill bidra till att utveckla biblioteket och kulturen i Bergshamra.


Bergshamrabibliotekets Vänner (BBV).
ordnar välbesökta författarmöten eller föredrag ungefär en gång i månaden under vår och höst utöver årsmötet .


Föreningen driver också bokcirklar (för närvarande, hösten 2023, 6 st.), som träffas i biblioteket var fjärde vecka.


Medlemmar får information om kommande aktiviteter via cirka tolv föreningsmeddelanden per år.

Historik
BBV bildades i maj 2012 efter ett kommunalt beslut om att kraftigt minska öppethållandet på biblioteket i Bergshamra.


Föreningen förde samtal med politiker och tjänstemän i Solna och i slutet av 2012 antog kommunfullmäktige ett förslag från Kulturnämnden att åter hålla biblioteket öppet med personal sex dagar i veckan.


För att visa på betydelsen av ett bibliotek startade BBV en programverksamhet med högläsning och samtal och när föreningen så småningom fick kulturbidrag från Solna kommun kunde vi också ordna författaraftnar.

2013 införde kommunen Meröppet som innebär att biblioteket är tillgängligt varje dag 08–22 för den som är över 16 år och har undertecknat ett kontrakt med biblioteket.

Föreningen har under åren ordnat bokloppis och novelltävlingar för barn och vuxna.

Under 2017 inledde BBV ett samarbete med Solna Hembygdsförening kring dess utställning ”Bergshamra berättar”. På utställningen informerades om BBV:s historia och aktiviteter samt om författare som bott eller bor i Bergshamra med bilder och citat ur deras böcker.

2019 tilldelades BBV Solnas Kulturmiljöpris ”för BBVs betydelsefulla insats för stadens kulturmiljö”.

Under pandemin hölls BBVs författarmöten på Zoom.

I september 2022 firade BBV 10 årsjubileum på Bergshamra bibliotek (se bilder) med utställning av tio års verksamhet, mingel och tal av bl a kulturborgarrådet Peter Edholm.
Idag är biblioteket en upplyst och lättillgänglig plats som samlar allt fler besökare och låntagare.
Ett riktigt kulturhus!


Boken om U

Många kom till biblioteket för att lyssna på när Malin Isaksson samtalade med Kerstin M Lundberg om sin nyutgivna bok ” Boken om U”, om Ulla Isaksson, Malins farmor och Kerstins syster.

Det var ett mycket uppskattat författarsamtal arrangerat av Bergshamrabibliotekets vänner (BBV) i samarbete med Bergshamra bibliotek.Författarbesök 27 januari 2024

Den 27 januari hade Bergshamrabibliotekets vänner (BBV) författarbesök av Sami Said. Kerstin Rudstedt samtalade med honom om hans författarskap och hans senaste bok ”Satansviskningar” som var Augustnominerad 2023.

Det var ett intressant och roligt författarbesök!


Styrelse

Ordförande: Monica Norrman, tel. 070-880 41 84  monicanorrmanc@gmail.com 

Kassör: Erik Elvers, tel. 073-852 63 99 erik.elvers@gmail.com

Övriga: Eva Bäckström, Kerstin M Lundberg, Alexander Nilson, Kerstin Rudstedt, Kerstin Björklund och Ingrid Lindberg.

 Valberedning:  Mikael Karlsson, sammankallande info@frescatiutbildning.se

samt Eva Lundgren och Harriet Ryblom

 Bli medlem i Bergshamrabibliotekets Vänner

Varje ny medlem betyder ökad styrka för föreningen. Årsavgift: 100 kr. Föreningen har 2023 cirka 185 medlemmar. Hjälp oss att bli fler!

 10-årsjubileum

Festligt, fullsatt, fenomenalt

Vid 10-årsjubiléet sa kulturborgarrådet P. Edholm  "Jag tycker om Bergshamrabibliotekets Vänner. Det är tre aspekter av det jag gillar - Bergshamra, Biblioteket och Vänner. Bergshamra utmärker sig med en massa föreningar. I Frösunda där vi bor, finns det inga! "
Bergshamra är epicentrum för det ideella engagemanget i Solna. Nyanlända finner ofta ett extra vardagsrum på biblioteket. Biblioteket befrämjar läslusten hos barn/unga. Här finns utrymme för konstutställningar med mera.  Föreningar kan göra bra saker för lokalsamhället, som kommunen inte kan. De är ett komplement. BBV föddes då man var orolig över utvecklingen och lyckades stoppa kommunens planer - och har överlevt.”  /Peter Lamming

LISAS filmade av Eva Bäckstöm