Föreningar

Bergshamra för alla
Ordförande: Thomas Liljegren
thomas@bergshamra.org
Läs mer


Bergshamrabilbiotekets vänner
Ordförande: Monica Norrman
monicanorrmanc@gmail.com
Läs mer


Bergshamra scoutkår
Läs mer


Solna Båtsällskap
Ordförande: Jan Engman
E-post: sbs@sbs.nu
Hemsida: www.sbs.nu


Kafé Sjöstugans vänner
Ordförande och kontaktperson
Gunilla Winblad
info@kafesjostugan.se
Avgift privatpersoner 100 kr, förening 250 kr, företag 500 kr Plusgirokontonr 43 50 82-3.


PRO- pensionärernas riksorganisation
Björnstigen 101,170 72 Solna
tfn 08 85 91 73
Läs mer


Borådet i Bergshamra (för Signalistens hyresgäster)
Ordförande Marie Rodrigo, sekreterare Margareta Karlsson, kassör Per Jonason.
BoradBha@gmail.com

Bergshamra Koloniförening
Läs mer


Bergshamrakonstnärerna
Kontaktperson : Lollo (Marie-Louise) Spång
Tel 08 85 84 04 jagerskiold@bredband.net
Läs mer

Gretas Gamlingar
Kontaktperson : Peter Lamming, 
plamming@hotmail.com 

Läs mer

Solna sjöscoutkår
Facebook
Hemsida


SPF Seniorerna Brunnsviken
Läs mer

Bergshamras socialdemokrater
Ordförande: Ebbe Adolfsson

ebbelennart.adolfsson@gmail.com


Bergshamraliberalerna

Mailadress:

Telefon: 08-7342410

Blogg:


Centerpartiet Bergshamra

anna.lasses@centerpartiet.se


Miljöpartiet de gröna i Bergshamra och Solna 

solna@mp.se

Saknar du förening med anknytning till Bergshamra ber vi dig kontakta oss här