Odling för alla

Bergshamra för alla fick 2023 med kommunens hjälp tillgång till en plats för odling i Bergshamra på vägen ner till Kafé Sjöstugan.

Odlingsområdet upplåts av Solna stad till Bergshamra för alla som ansvarar för odlingsområdet och odlingsverksamheten.

 

Odlingslotterna på området tilldelas privatpersoner som anmält intresse till Bergshamra för alla.

 

Odlingslotterna är av varierad storlek så att olika önskemål i möjligaste mån ska kunna tillgodoses utifrån olika personers förutsättningar. Detta skapar också en variation av personer som odlar.

 

Bergshamra för allas odlingsverksamhet bygger på att man tillsammans bidrar, tar hand om och i vissa fall gör saker ihop, t.ex. iordningställande och skötsel av området.

 

Vårt odlingsområde ska även vara en social mötesplats där vi umgås, hjälper och lär varandra nya saker. Detta sker t.ex. via studiecirklar.

 

För oss är det viktigt med aktiva odlare som är intresserade av att bidra och hjälpa varandra. Därför vill vi att du anger dina speciella kunskaper och intressen och på vilket sätt du kan bidra till Bergshamra för allas odlingsverksamhet vid anmälan.

 

Några krav

För den som får en lott krävs (förutom det som står ovan) att:

 • Man är medlem i Bergshamra för alla.
 • Man betalar en årsavgift om 150 kronor för odling till Bergshamra för alla.
 • Man är skriven i Solna.

Man måste även godkänna och följa Bergshamra för allas regler rörande odling.

 

Är du intresserad av en lott?

Skicka ett mail till oss med följande information så sätter vi upp dig på kölistan och meddelar så fort det blir din tur. 

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Födelsedatum
 • Varför vill du ha en odlingslott?
 • Vilken erfarenhet av odling har du?
 • Vad kan du bidra med till Bergshamra för allas odlingsverksamhet?
 • Hur mycket tid tror du att du kommer lägga på din lott (antal timmar i veckan)
 • Hur stor lott är du intresserad av? 

Maila informationen och svaren på ovanstående frågor till odling@bergshamra.org 

Vi hör av oss så fort det blir din tur att få en lott! 

/Bergshamra för alla