Vårens program 2024.

I samarbete med Bergshamra bibliotek inbjuder Bergshamrabibliotekets Vänner till författarbesök :

lördag 27 april kl 16.00 Författaren Per Svensson samtalar med Kerstin Rudstedt om sin biografi över Anders Zorn, Augustprisvinnaren i fackboks- klassen.  INSTÄLLT PGA SJUKDOM!

lördag 20 april kl 16.00 BBV har årsmöte  i Bergshamra bibliotek.

måndag 22 januari kl 19.00 författaren Sami Said samtalar med Kerstin Rudstedt om sin roman ”Satansviskningar”, som var Augustnominerad i höstas

måndag 19 februari kl 19.00 författaren Henrik Berggren berättar om sin tredje och avslutande del om Sverige under Andra världskriget ” Landet utanför 1943-45”

måndag 18 mars kl 19.00 författaren Malin Isaksson berättar för Kerstin M Lundberg om arbetet med sin bok ”Boken om U” En bok om Ulla Isaksson – ett liv, ett författarskap, en farmor.