Ladda ner här

Verksamhetsberättelse 2018


Bergshamrabibliotekets Vänförening (BBV) har 2018 varit verksam i sex år. Den har blivit en kär institution för läsglada bergshamrabor och biblioteket har därmed blivit en livaktig träffpunkt.

BBV har under året arrangerat åtta offentliga möten på biblioteket i form av författarmöten eller liknande. Deltagarantalet har varit högt, men vi har märkt en liten nedgång under hösten, vilket kan bero på att vi på bibliotekets inrådan krävt förhandsanmälan till evenemangen. Under 2019 slopar vi därför detta krav. En specifikation av teman och föredragshållare samt antalet besökare återfinns i bilagan Genomförda Publika Aktiviteter.

I september anordnade vi en välbesökt bokloppispå Bergshamra torg, vilket inbringade en del pengar, ca 5 000 kr, till föreningskassan. Vi har också haft årsmöte och Vårfest på Kafé Sjöstugan, den senare huvudsakligen avsedd för medlemmar.

Medlemsantaletvar den sista december 172.

Information om det nya EU-direktivet GDPRhar gått ut till medlemmarna.

Våra sex bokcirklarfungerar stabilt och bra. Varje grupp består av 6 – 10 personer, som möts varje månad på biblioteket. Peter Lamming har det övergripande ansvaret för dessa cirklar.

Styrelsen har fungerat bra med goda insatser av alla. Den har under året haft nio protokollförda möten. Dessutom har en liten grupp sammanträtt kring frågor som rör arkivering av BBV:s dokument genom åren.
BBV har samarbetat med Solna stad om Projektet Tivoliudden. Ett möte med Johanna Molvin och Josefin Alm våren 2018 resulterade i att BBV kläckte idén om en novelltävling för såväl vuxna som skolungdom på temat ”Det hände på Tivoli Udde”. Kerstin M. Lundberg(BBV) besökte Bergshamraskolan och informerade lärarna om novelltävlingen och temat. Eleverna skulle få skriva på skoltid. Solna stad engagerade efter önskemål från BBV kulturpedagogen Maja Magnusson som under hösten gjorde vandringar på Udden med alla årskurser från 4:an till 9:an och berättade om platsens historiska betydelse. Två kultur-vandringar med Maja genomfördes också för vuxna bergshamrabor den 22 och 27 september.

Novelltävlingen utlystes via BBV:s medlemsblad och affischer på biblioteket och i våra gatupratare. Lärarna förmedlade till eleverna information de fått av Kerstin M. Lundberg såväl muntligen som i skriftlig form. Deadline för inläm-ning av bidrag var den 15 januari 2019. Juryn består av Kerstin M. Lundberg (ordf.), Kerstin Rudstedt, Monica Norrman, Eva Bäckström samt Staffan Wahlén från BBV:s styrelse. Vi har dessutom till juryn knutit den fd radioproducenten Gun Ekroth med mångårig erfarenhet av att bedöma noveller. Pristagare i samtliga årskurser samt i vuxengruppen kommer att presenteras med uppläsningar och prisutdelning på biblioteket den 16 mars 2019.

I december inledde BBV genom Kerstin M. Lundberg och Kerstin Rudstedt ett samarbete med Solna Hembygdsförening kring deras utställning ”Bergshamra berättar”. På utställningen informerar vi om BBV:s historia och aktiviteter samt om författare som bott eller bor i Bergshamra med bilder och citat ur deras böcker.
Vi har haft utmärkta kontakter med bibliotekarierna som hjälpt oss med sökandet av bilder på bergshamraförfattare och tagit emot inlämnade bidrag till novelltävlingen m.m.
Ett återkommande problem vid våra författarmöten har gällt högtalaran-läggningen. Den har en tendens att krångla på olika sätt. Vi anordnade en internkurs inom styrelsen för att bättra på våra tekniska kunskaper. Själva högtalaren är dessutom mycket tung och det krävs två personer och bra handkraft för att få den på plats på stativet. Vår dröm är att den ersätts av en modernare och mer lätthanterlig anläggning och att vi kan få hjälp från biblioteket, när vi behöver visa bilder samt om andra tekniska problem uppstår.

Evenemangstips.Vi sänder regelbundet in blänkare till Solnatidningarna, som ibland tar in materialet. Biblioteket hjälper oss att kommunicera med den numera digitala produkten ” Solna Kulturkalender” Dessutom förekommer våra evenemang i bibliotekets ”rörliga” anslagstavla. Vi får också hjälp av Thomas Liljegren att lägga ut information om verksamheten på vår hemsida på www.bergshamra.org. Vi vill tacka Thomas för denna hjälp! Affischeringsköts av flera medlemmar i deras egna bostadsområden. Styrelsen tackar för det, vi tror det betyder mycket. Styrelsen sköter själv affischeringen runt torget och i våra båda gatupratare förutom informationen som utgår i medlemsbreven, 15 till antalet under 2018.Medlemsbrevens funktion är i första hand att sprida information om BBV:s verksamhet, men även om andra kulturaktiviteter i Bergshamra och övriga Solna.
Som framgår av den ekonomiska rapporten har föreningen god ekonomi, till stor del tack vare evenemangsbidragen från Solna Stad. Vi vill gärna framföra ett stort tack för dessa.

Styrelsen
Har bestått av Kerstin M. Lundberg, ord., Eva Bäckström, Erik Elvers, kassör, Ann-Cathrine Lagercrantz, Alexander Nilson, Monica Norrman, Kerstin Rudstedt och Staffan Wahlén, sekr. Revisorer har varit Gunilla Sterner Kumm och Thomas Magnusson. Valberedningen har bestått av Vanna Beckman, Kjell Elenius och Anita Normark.


PROGRAM VÅREN 2018
Tisdag 30 januari kl. 19.00 (73 åhörare)
Författarmöte: Sigrid Combüchen
talar om sin Augustnominerade Sidonie & Nathalie,
en roman om flyktens och överlevnadens villkor.

Måndag 12 februari kl. 19.00
Författarmöte: Ola Larsmo (81 åhörare)
talar om sin roman Swede hollow, om de fattigaste
bland svenska invandrare som bosatte sig i slummen
i Minnesota vid sekelskiftet 1800-1900.

Måndag 12 mars kl. 19.00
Jesper Högström (62 deltagare)
samtalar med Svante Weyler om sin bok
Lusten och ensamheten. En biografi
över Hjalmar Söderberg.

Tisdag den 8 maj kl. 19.00
Fatima Bremmer (74 deltagare)
talar om sin bok Ett jävla solsken, som fick Augustpriset
för förra årets bästa svenska fackbokoch handlar om
den norm- och banbrytande journalisten Ester Blenda Nordström.


PROGRAM HÖSTEN 2018

Lördag 8 september kl. 10–15
Bokloppis på Bergshamra torg

Måndag 24 september kl. 19
Sigrid Hjertén – kvinna i avantgardet (50 åhörare)
Görel Cavalli-Björkman talar om hennes liv och konst.

Tisdag 16 oktober kl. 19
Författarmöte: Anna Jörgensdotter (41 åhörare)
Kerstin M. Lundberg samtalar med författaren
om hennes romanSolidärer, om spanska inbördeskriget,
kärlekens former och drömmen om en annan värld.

Tisdag 6 november kl. 19
1968 – det mytomspunna året (62 åhörare)
Men vad var det egentligen som hände?
Historikern Henrik Berggren, aktuell med boken ”68”,
berättar om sin forskning kring detta symbolladdade årtal.

Lördag 24 november, kl. 16
Vem får årets Augustpris? (38 åhörare)
Vi presenterar de nominerade böckerna.