Verksamhetsberättelse 2022.pdf

Verksamhetsberättelse 2022

Bergshamrabibliotekets Vänförening (BBV) har 2022 varit verksam i tio år. Den har blivit en uppskattad verksamhet för läsglada bergshamrabor och biblioteket har därmed blivit en livaktig träffpunkt.

Författarmöten.  I januari arrangerades ett digitalt författarmöte för medlemmar.  Eftersom författarmötena i biblioteket är öppna för allmänheten lades det samtalet ut på Solna stadsbiblioteks hemsida under tvåmånader. Efter att restriktionerna pga pandemin hävts kunde sju författarmöten arrangeras i biblioteket. Under november genomförde styrelsen och två BBV medlemmar en  presentation av årets tolv Augustnominerade böcker. En specifikation av teman och författare samt antalet besökare återfinns i BBV Kalendarierna för våren och hösten 2022.

Antalet besökare minskade något jämfört med tidigare år när författarmötena återigen kunde genomföras i biblioteket. Flera medlemmar uttryckte att det varit bekvämt att se träffarna digitalt. Från och med senvåren har besökarantalet ökat.  

Årsmöte hölls i biblioteket den 25 april. Dagordning med förslag till beslut och övriga handlingar sändes via e-post till medlemmarna.  Handlingar i pappersform fanns att hämta på biblioteket.  22 medlemmar deltog i årsmötet. Efter årsmötet läste Eva Bäckström och Kerstin M Lundberg bl.a. texter av ukrainska författare.    

Medlemsantalet har ökat under året. Den sista december hade BBV 173 betalande medlemmar.  

Bokcirklarna har varit igång och återigen kunnat träffas i biblioteket. Grupperna består av 5 till 8 personer som möts varje månad. Peter Lamming är samordnare för de fem cirklarna.

BBV 10 år. 2022 har BBV funnits i tio år. Det firades i biblioteket den 8 oktober med utställning, mingel, tal och musik. 75 personer deltog i jubileet.  Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd, invigde utställningen som visade att BBV varit aktiv sedan starten. Det var affischer från samtliga författarmöten,  totalt 65 stycken, och beskrivning av övriga aktiviteter.  Förutom författarmötena har BBV arrangerat nio Augustpresentationer, åtta högläsnings- samtalsprogram i biblioteket och ett flertal bokloppisar. BBV har dessutom arrangerat flera novelltävlingar i samarbete med skolan och lokalsamhället.  

Samarbete med biblioteket. BBV har ett nära samarbete med biblioteket i Bergshamra bl.a. genom protokollförda möten två gånger per år. I samarbetet ingår att stämma av inbokade och planerade aktiviteter.

Information och evenemangstips. Medlemmarna får regelbunden information i Medlemsbreven, 11 stycken under 2022. Brevens funktion är i första hand att sprida information om BBV:s verksamhet till medlemmarna, men även om andra kulturaktiviteter i Bergshamra och övriga Solna.

Biblioteket hjälper oss att kommunicera via sina digitala kanaler, t.ex. ”På gång” på hemsidan. Dessutom förekommer våra evenemang i bibliotekets ”rörliga” anslagstavla och affischer i fönstret. Under året har biblioteket även haft  information om kommande evenemang i tryckta foldrar. Vi har också informerat om verksamheten på hemsidan www.bergshamra.org.

Ekonomin är god, till stor del tack vare evenemangsbidragen från Solna Stad.

Styrelsen har fungerat mycket bra med goda insatser av alla utifrån tydliga ansvarsområden. Den har under året haft nio protokollförda möten.

Styrelsen har bestått av Monica Norrman, ordförande; Kerstin M Lundberg, vice ordförande och programansvarig; Ann-Cathrine Lagercrantz, sekreterare; Erik Elvers, kassör; Eva Bäckström, informationsansvarig; Kjell Elenius, teknikansvarig; Alexander Nilson, medlemsansvarig och Kerstin Rudstedt, programansvarig. Revisorer har varit Gunilla Sterner Kumm och Thomas Magnusson.

Valberedningen har bestått av Mikael Karlsson, sammankallande, Anita Normark och Sassa Åkerlund.

 

BBV Kalendarium våren 2022

Måndagen den 31 januari kl. 19.00 (p.g.a. pandemin sändes mötet digitalt, 33 deltagare, 50 nedladdningar)

Författaren Jesper Högström samtalar med Kerstin M Lundberg om sin bok Jag vill skriva sant. Tora Dahl och poeterna på Parkvägen.

 

Måndag den 21 februari kl. 19.00 (33 åhörare)

Författaren Magnus Västerbro samtalar med Kerstin Rudstedt om sin bok Tyrannens tid. Om Sverige under Karl XII.

 

Måndag den 21 mars kl. 19.00 (30 åhörare)

Forskaren och f.d. 1:e intendenten på Nationalmuseum Margareta Gynning berättar om sin bok Transformativa möten – Nationalmuseum i ett feministiskt perspektiv.

 

Måndagen den 9 maj kl. 19.00 (69 åhörare)

Prinsessan Christina fru Magnuson och kulturskribenten Carl Otto Werkelid samtal om boken Hon kallades Daisy. Att finna en farmor som de skrivit tillsammans.

 

BBV Kalendarium hösten 2022

Måndag den 5 september kl. 19.00 (48 åhörare)

Författaren Amat Levin samtalar med Kerstin Rudstedt om sin bok Svart Historia

 

Måndag den 19 september kl. 19.00 (52 åhörare)

Författaren Karolina Ramqvist samtalar med Kerstin M Lundberg om sin roman Bröd och mjölk

 

Lördagen den 8 oktober kl. 15.30 (75 deltagare)

BBV firar 10 år med affischutställning, mingel, tal och musik.

Måndag den 7 november kl. 19.00 (65 åhörare)

Författaren Maja Hagerman berättar om sin bok Minnesbrunnen

Måndagen den 21 november kl. 19.00 (38 åhörare)

Vem får årets Augustpris? Styrelsen genomförde sin traditionsenliga presentation av samtliga nominerade böcker i kategorierna skönlitteratur och sakprosa. Följande personer deltog i presentationerna: Kjell Elenius, Erik Elvers, Kerstin M Lundberg, Eva Nauckhoff,  Rudstedt och Birgitta Öhman.