Verksamhetsberättelse 2023.pdf

Verksamhetsberättelse 2023

Bergshamrabibliotekets Vänförening (BBV) har 2023 varit verksam i elva år. Den har blivit en uppskattad verksamhet för läsglada bergshamrabor och biblioteket har därmed blivit en livaktig träffpunkt.

Författarmöten.  Vi har haft sju författarmöten under året i biblioteket. Dessutom genomförde styrelsen och två BBV medlemmar en presentation av årets tolv Augustnominerade böcker i klasserna skönlitteratur och sakprosa. I december genomförde BBV tillsammans med biblioteket en barnbokskväll.  Syftet var att ge råd om bra barn- och ungdomslitteratur. Bl.a. utifrån vilka böcker som är populära hos barn och unga enligt en enkät och vad de lånar. En specifikation av teman och författare samt antalet besökare återfinns i BBV Kalendarierna för våren och hösten 2023.

Antalet besökare vid författarträffarna har varierat mellan 41och 95 personer.  

Årsmötet hölls i biblioteket den 15 april. Dagordning med förslag till beslut och övriga handlingar sändes via e-post till medlemmarna. Handlingar i pappers-form fanns att hämta på biblioteket. 20 medlemmar deltog i årsmötet. Mötet avslutades med ett lättsamt quiz där Eva Bäckström och Kerstin M Lundberg läste korta texter ur böcker av Selma Lagerlöf som skulle paras ihop med rätt boktitel.    

Medlemsantalet har ökat under året. Den sista december hade BBV 185 medlemmar. Det är det högsta medlemsantalet någonsin.  

Bokcirklarna har varit igång och har kunnat träffas i biblioteket. Fem grupper, totalt ca 30 medlemmar, möts regelbundet.  Peter Lamming är samordnare för cirklarna.

Samarbete med biblioteket. BBV har ett nära samarbete med biblioteket i Bergshamra bl.a. genom protokollförda möten två gånger per år. I samarbetet ingår att stämma av inbokade och planerade aktiviteter.  Nytt för året var en gemensam kväll om bra litteratur för barn och unga.  Bibliotekarierna Sofia Kemi och Kristina Stevanovic, berättade om vilka böcker som är populära bland barn och unga och vad deras bokjury säger om böcker.  Eva Bäckström gav prov på hur man kan läsa för barn i olika åldrar.

Information och evenemangstips. Medlemmarna får regelbunden information i Medlemsbreven, 11 stycken under 2023. Brevens funktion är i första hand att sprida information om BBV:s verksamhet till medlemmarna, men även om andra kulturaktiviteter i Bergshamra och övriga Solna. Vi har satt upp affischer om våra program på våra två gatupratare, en i norra och en i södra Bergshamra samt i väggskåpet på biblioteket.

Biblioteket hjälper oss att kommunicera via sina digitala kanaler, t.ex. ”På gång” på hemsidan. Dessutom förekommer våra evenemang i bibliotekets ”rörliga” anslagstavla och affischer i fönstret. Under året har biblioteket även haft  information om kommande evenemang i tryckta foldrar. Vi har också informerat om vår verksamhet på hemsidan www.bergshamra.org.

Dessutom träffade några styrelsemedlemmar ordföranden och vice ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden under hösten.

Ekonomin är god, till stor del tack vare evenemangsbidragen från Solna Stad men även ett uppskattat boklotteri i samband med varje aktivitet.

Styrelsen har fungerat mycket bra med goda insatser av alla utifrån tydliga ansvarsområden. Den har under året haft sju protokollförda möten.

Styrelsen har bestått av Monica Norrman, ordförande; Kerstin M Lundberg, vice ordförande och programansvarig; Ann-Cathrine Lagercrantz, sekreterare; Erik Elvers, kassör; Eva Bäckström, informationsansvarig; Kjell Elenius, teknikansvarig; Alexander Nilson, medlemsansvarig och Kerstin Rudstedt, programansvarig. Revisorer har varit Gunilla Sterner Kumm och Thomas Magnusson.

Valberedningen har bestått av Mikael Karlsson, sammankallande, Anita Normark och Harriet Ryblom.

 

 

BBV Kalendarium våren 2023

Måndag den 16 januari kl. 19.00 (45 åhörare)

Ordföranden i Svenska Deckarakademin, Karin Alfredsson, samtalar med Alexander Nilson om deckare och dess utveckling i Sverige. Vad kännetecknar en bra deckare?

 

Måndag den 20 februari kl. 19.00 (85 åhörare)

Författaren och historikern Gunnar Wetterberg berättar om sin bok Prästerna.  

 

Måndag den 20 mars kl. 19.00 (41 åhörare)

Författaren Daniel Gustafsson samtalar med Kerstin Rudstedt om sina böcker Odenplan och Fine de Claire.

 

Måndag den 9 maj kl. 19.00 (45 åhörare)

Författaren Anneli Jordahl samtalar med Kerstin M Lundberg om sin bok Björnjägarens döttrar.

BBV Kalendarium hösten 2023

Måndag den 4 september kl. 19.00 (78 åhörare)

Författaren och journalisten Elisabeth Åsbrink samtalar med Kerstin M Lundberg om sin bok Mitt stora vackra hat, en biografi över Victoria Benedictsson.

 

Måndag den 30 oktober kl. 19.00 (42 åhörare)

Författaren Lennart Hagerfors berättar om sin bok Ingen väg tillbaka: en roman om Karin Lannby: rebell, poet, spion.

 

Måndag den 13 november kl. 19.00 (95 åhörare)

Författaren Kjell Westö samtalar med Kerstin Rudstedt om sin bok Skymning 41.

 

Måndag den 25 november kl. 19.00 (35 åhörare)

Vem får årets Augustpris? Styrelsen presenterade samtliga nominerade böcker i kategorierna skönlitteratur och sakprosa. I presentationen deltog: Eva Bäckström, Erik Elvers, Kerstin M Lundberg, Alexander Nilson, Monica Norrman, Kerstin Rudstedt, Eva Nauckhoff, och Birgitta Öhman.

 

Torsdagen den 7 december kl. 18.00 (12 åhörare)

BBV och två bibliotekarier genomförde en barnbokskväll. Bibliotekarierna berättade om vilka böcker barn och unga uppskattar och lånar. Eva Bäckström, BBV, gav prov på hur man kan läsa för barn i olika åldrar.